Manifest

Genom en sammanslagning av ett antal mindre grupperingar i slutet av 2003 bildades Supras Malmö med det huvudsakliga målet att förena liknande krafter på Malmö Stadions norra ståplatsläktare och således skapa en ny standard för hur Malmös aktiva anhängare bör agera och tänka. Gruppens medlemmar insåg att man var tvungna att göra något åt den rådande situationen, där supportrar inte hade några direkta riktlinjer för utformningen av Malmös klacksektion. Det enda alternativ som fanns på läktaren var i stort sett MFF Support som i egenskap av officiell supporterförening representerade något av en läktarmässigt likgiltig inställning. Supras Malmö är ett alternativ för supportern som vill agera handlingskraftigt och få utlopp för det engagemang och den kreativitet som denne besitter.

Som gruppering är Supras Malmö politiskt oberoende och tar avstånd från rasism och våld på läktarna. Namnet ”Supras” är en fusion av två begrepp, där vi har tagit de tre begynnelsebokstäverna ur ordet ”supportrar” och sammanfogat med de tre sista bokstäverna från begreppet ”ultras”. Således är vi en uttalad ultrasgruppering inspirerade av den aktiva läktarkultur, med inriktning på det verbala och visuella stödet, som har sitt ursprung i Sydeuropa. Gruppens officiella symbol, som består av en sjungande supporter prydd i halsduk, ger en adekvat representation av vår mentalitet.

Supras Malmö är, till skillnad från många andra grupperingar, inte ursprungligen bildat som ett ”kompisgäng” som bedriver verksamheten för nöjets skull. Vi är en gruppering med klara visioner om hur vi skall påverka och förbättra stödet från läktaren när Malmö FF spelar. Höga krav ställs på medlemmarna och alla representanter fyller en viktig funktion i verksamheten. Målet är inte att växa och bli en enorm supporterförening med tusentals medlemmar utan egentlig funktion. I stället väljer vi att ta in nya medlemmar när gruppen är i behov av det, samt när någon förtjänar att ingå i vårt kravfyllda arbete. Vill man bli en del av Supras Malmö demonstrerar man det genom aktivt engagemang och visar att man har något att tillföra. Vi sätter kvalitet framför kvantitet.

Stödet från läktaren finner man i många olika skepnader, där det viktigaste av allt är sången. Under vårt första verksamhetsår hade vi dels skapat en kärna på ståplats där de flesta sånger och ramsor startades upp, och dels även bidragit med nya ramsor och sånger. Målet ifrån denna nya  kärna var att styra sången, samt att samla alla seriösa och röststarka supportrar och knyta dem till oss. Vi komponerar nya sånger och ramsor kontinuerligt som på sikt gjort att vår sångrepertoar fått ytterligare kvalitetshöjning.

Det visuella stödet är också en mycket viktig del i vår verksamhet. Banderoller och flaggor är essentiella medel för att skapa en mäktig stämning och färga vår läktarsektion, och därav visa att vi som grupp, och som supportrar, finns på läktaren och står bakom klubben. Läktarkoreografier är en annan utmärkt metod att visa extra stöd, och således bistår Supras Malmös medlemmar under alla omständigheter med hjälp och kunskap vid skapande och utförande av koreografier. Målet var att inom en snar framtid själva bekosta och prestera egentillverkade läktarkoreografier.

Det visuella intrycket från läktaren ser vi även som ett fönster för supportrars åsikter gentemot spelare, ledare och auktoriteter. Om vi som grupp exempelvis finner en spelares uppträdande, eller ett beslut som tagits av Malmö FF:s styrelse, som oacceptabelt så gör vi vår röst hörd genom visuella medel på läktaren, oftast genom budskapsbanderoller som alltid är signerade med vårt gruppnamn eller förkortningen av detta – ”SM”, alternativt ”SM’03”.

Supras Malmö är positivt inställda till pyroteknik på allsvenska arenor. I nuläget är det förbjudet p.g.a. den stora säkerhetsrisk som myndigheter och förbund anser att pyroteknik är, men vi är övertygade om att det är ofarligt om det sköts på ett professionellt sätt av personer som besitter kunskap om vad de gör. Supras Malmö stödjer ansvarsfullt nyttjande av pyroteknik som stämningshöjare på läktaren, men tar avstånd från användandet av pyroteknik när det sköts på ett riskfyllt och farligt sätt.

Supras Malmö har en noga granskande grundsyn till hur Malmö FF sköts och förbehåller oss rätten att se på klubben med ett kritiskt öga. Må vara att vi gläds åt positiva händelser kring klubben och hur den sköts, men vi ser aldrig genom fingrarna på något vi betraktar som negativt. Medlemmarna i Supras Malmö lägger ner större delen av sin fritid på att engagera sig ideellt runt klubben och vårt enda intresse är att MFF ständigt ska utvecklas och bli bättre på alla plan.

Supras Malmö är helt och hållet oberoende från andra läktargrupperingar, vilket emellertid inte utesluter samarbete med andra grupper. Tvärtom ser vi det som en viktig del i vårt arbete att samverka med andra supportrar och arbeta tillsammans för våra mål, trots eventuella mentalitetsskillnader. Vi har förhoppningar om att kunna knyta till oss övriga grupper och gemensamt påverka läktarsituationen och därmed bli en maktfaktor på Malmö Stadion.

Under säsongen 2007 stärktes gruppens ställning ytterligare efter ett tags stagnation. För Malmös läktarkulturs bästa valde Inferno Malmö och Supras Malmö att slå sig samman till en enda stor och slagkraftig grupp. Detta är ett stort steg för involverade grupper och för läktarkulturen i sin helhet.

SUPRAS MALMÖ

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: